Föreningens styrelse

Den nya styrelsen efter det försenade årsmötet den 25 augusti

 

Ordförande: Harald Högnell 0725-168064

Sekreterare: Tommy Ljunggren. 0304-661707 / 0733-715618

Kassör: Håkan Lind. 0304-663739 / 0706-013843

Ledamot: Elenor Dahlgren  0703-852321

Ledamot: Jörgen Hagefjord. 0304-61984 / 0706-681211