Café med mattcurling hösten 2020

Vi ställer in mattcurlingen återstart den 25 november! O.B.S. Ingen Återstart!